top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนSbobetPros

Premier League ประกาศต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติหลังจากมีข่าวคนอเมริกาได้เข้าทำร้ายชาวไทยเมื่อววันก่อนพบว่าเหตุผลการเข้าทำร้ายร่างกายนั้นเป็นเหตุจากการเรื่องเหยียดเชื้อชาติและสีผิว ทางคณะกรรมการผู้บริการPremier League ได้เล็งเห็นว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับวงการฟุตบอลไม่ได้เด็ดขาดเพราะภายในองกรค์ที่ดูแลเรื่องการจัดการแข่งขัน Premier League นั้นก็ประกอบไปด้วยพนักงานหลากหลายเชื้อชาติมีทั้งคนที่เป็นคนผิวดำ คนเอเซียและชนกลุ่มน้อยจากประเทศต่างๆที่ทำวานอยู่ด้วย 36%ของพนักงานทั้งหมด ผู้บริหารได้มีคำแถลงการต่อต้านการเหยีดเชื้อชาติดังนี้ "สิ่งเหล่านี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของเราในการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีโอกาสเป็นผู้สมัครทุกคนอย่างยุติธรรมโดยไม่คำนึงถึงเพศหรือเชื้อชาติและความเชื่อของเราว่าพนักงานที่มีความหลากหลายมากขึ้นจะขับเคลื่อนผลการดำเนินธุรกิจ" นับว่าเป็นเรื่องดีเลยทีเดียวที่องกรค์ขนาดแสดงถึงจุดยืนการต่อต้านการเหยียดสีผีวและเชื้อชาติ

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page