แง๊นน แง๊นนนน

แง๊นน แง๊นนนน

ขั้นตอนดำเนินการอื่นๆ